تبلیغات
بدنسازی - خواص عسل

مقدمه:

از گذشته تا کنون از عسل  در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده شده است. مهمترین خاصیت عسل ، ضد میکروب بودن آن است. در حالی که عسل یک ماده کاملاً خوراکی است و بایستی محیط خوبی برای پرورش میکروب ها باشد ، ولیکن میکروب ها در معرض عسل نابود شده و اجساد آنها نیز به مرور از بین می رود. زیرا عسل حاوی آنتی بیوتیک و آنزیم دیاستاز است . در گذشته از این خاصیت عسل  برای از بین بردن پینه های دست و پا سود می جستند.

ارتباط زنبور عسل با انسان سابقه طولانی داشته و حتی قبل از آن كه انسان خواندن ونوشتن بیاموزد از این حشره مفید بهره برداری می كرده است.

زنبور عسل علاوه بر گرده افشانی كه در حقیقت از این طریق بیشترین استفاده را به انسا ن می رساند به واسطه تولید فراوردها یی مثل عسل، موم و غیره در صنعت زنبورداری و بسیاری ارز صنایع دیگر منشا خدمات بسیار ارزندهای می باشد.

١- محصولات خارج كندو:ان عده از محصولاتی كه زنبور به جستوجوی انها به خارج از كندوپروازكرد و پس از پیدا كردن با خود به كندو می اورد.از جمله عسل، عسلك ، بره موم ، گرده آب

٢- محصولات داخل كندو: محصولاتی كه زنبورآنها را داخل بدن و به وسیله غدد معینی تولید نموده و در كندو مورد استفاده قرار می دهد.از جمله موم ، زهر ، ژله ، رویال

عسل(honey):

عسل ماده شیرین ، غلیظ و فوق اشباعی است كه توسط زنبوران عسل از شهد گل گیاهان جمع اوری شده و تغییر شكل یافته و در داخل سلولهای مومی كندو ذخیره می گردد.
شهد به وسیله غده یا غده های مخصوصی كه معمولا در ته گل می باشند تولید و ترشح می گردد.

زنبور این شهد را از روی گلها جمع آوری كرده ، در داخل كیسه ای مخصوص كه در بدنش قرار دارد و برای جمع آوری شهد و آب درست شده ، به طور موقت انبار می كند.وقتی كه محتوای كیسه به حدودهفتاد mlg (به طور میانگین) رسید، زنبور گلها را رها كرده و راه كندو را در پیش می گیرد.در بین راه مقداری دیاستاز از نوع (invertase) كه در جدار همین كیسه تهیه و به داخل ان ترشح می شودبه شهد اضافه می نماید.بعلاوه مقداری هم از اب ان را از راه جدار كیسه عسلی یا یسل دادن جذب بدنش نموده و به كمك كلیه دفع می كند.

زمانی كه زنبور وارد كندو شد شهد را به همان حالت نارس داخل سلولها می گذارد و شب هنگام كه قادر به خارج شدن از كندو نیست توسط حركات بالا و پایین خرطومش شهد را درمعرض مجاورت هوا قرار داده و همچنین با اضافه كردن مقداری دیاستاز ابش را باز جذب می نماید.
این كار آنقدر در طول شب توسط زنبورهای مختلف تكرار می شود تا شهد كاملا تغلیظ شده و مقدار آب آن ٪١٧- ١٨ برسد.

چنین شهد غلیظ و فوق اشباعی را عسل رسیده می نامیم.
زنبورها معمولا پس از پر كردن سلول هایشان با چنین عسل غلیظی ، سر سلولهایشان را با موم می پوشانند.

انواع عسل:

تصور اینكه زنبور های برخی ازنژادها، عسل های خوشمزه تریا خوش رنگتری را جمع آوری می كنند عقیدهای یامیانه و خلاف واقعیت است.

چون نژاد زنبور ها در مزه ، رنگ وبوی عسل هیچ اثری نمی تواند بگذارد و عسل را بر حسب منبع جمع آوری شهد گل و یا به عبارت دیگر نوع گیاه طبقه بندی می كنند.مثل عسل مركبات ، عسل شبدر ، عسل یونجه ، عسل اقاقیا ، عسل گون و غیره

ارزیابی و داوری در مورد عسل:

مهمترین عامل در ارزیابی عسل عطر و درجه خلوص ان از مواد خارجی است.

عوامل دیگری كه در ارزیابی عسل اهمیت دارند، مقدار آب موجود در عسل و عاری بودن از كریستال می باشد كه در درجه دوم اهمیت قرار دارند.جهت داوری و ارزیابی عسل میتوان بشرح زیر برای هر یك از مشخصاتنسبت به اهمیت ان نمره داد.

١- چگالی عسل ٢٠ نمره (تمام عسل هایی كه بیشتر از ٦/ ١٨درصد آب دارند فاقد كیفیت لازم هستند.)

٢- عاری بودن از كریستالها ١٠ نمره

٣- درجه خلوص وتمیز بودن عسل(شفافیت) ٣٠ نمره

٤- تمیز و یكنواخت بودن ظرف عسل ١٠ نمره

٥- طعم وعطر عسل ٣٠ نمره

در ایران به خصوص در مناطق روستایی به علت تنوع زیاد نباتات و استفاده زنبوران عسل از گیاهان وحشی و كوهستانی عسل ها معمولا مخلوط هستند و عسلهایی را كه از شهد نباتات كوهستانی تهیه میگردد بنام عسل های كوهستانی نام گذاری می كنند.

در مورد ارزیابی و داوری عسل در بعضی از كشور های جهان عسل را بسته به میزان شفافیت ، مقدار آب و عطر آن از یك تا چهار ویا بر حسب حروف لاتین (D.C.B.A) درجه بندی می كنند.

شفافیت عسل بستگی به وجود دانه های گرده ، حباب های هوا و سایر مواد معلقه در عسل دارد.
طعم و عطر عسل بستگی به نوع گلی كه شهد آن توسط زنبور جمع آوری شده است دارد.
رنگ عسل یك فاكتور تعیین كننده كعفیت عسل نبوده و از بی رنگی تا زرد كهربایی و حتی قرمز وتیره رنگ تغییر می كند.

مثال:

عسل اقاقیا ← بی رنگ عسل اویشن ← قرمز

عسل گون ← بی رنگ عسل شوید ← پر رنگ

تركیبات عسل:

١- آب: مقدار رطوبت عسل بستگی به مقدار شهد گل ، شرایط ذخیره شدن ان در سلولهای قاب و همچنین شرایط جوی خارج از كندو دارد.

عسل های مختلف معمولا بین٪٢٠- ١٣رطوبط دارند.و همانطور كه ذكر شد در عسل درجه یك میزان رطوبت ٦/ ١٨درصد است.

رطوبت عسل به وسیله رفراكتومتر (بازتاب سنج)قابل اندازهگیری است.

قندها:

حدود٪٩٩- ٩٥ مواد جامد عسل را قند ها تشكیل می دهند.حدود٢٠نو ع قند مختلف در عسل وجود داردكه بر اساس پیچیدگی و اندازه مولكولی می توان انها را طبقه بندی نمود.شیرینی عسل ٢٥برابر قند معمولی یعنی ساكارز وی باشد.(بعلت وجود قندهای مختلف در عسل).

مهمترین قندهای موجود در عسل:

١- لوولوز(فروكتو ر)٣٨٪ :قندهای عمده عسل می باشند و عمده شیرینی عسل از این دو قند است.

٢- گلوكز٣٠٪ : قندهای عمده عسل می باشند و عمده شیرینی عسل از این دو قند است.

٣- ساكارز :١-٢٪ (تغییرات تا ٨٪)

٤- كمتر از ١٠٪ میلیسیتوزو قندهای دیگر مانند مالتوز، لاكتوز و غیره.

لو ولوز مسئول خاصیت رطوبت پذیری عسل بوده وحلالیت پذیری بیشتری نسبت به دكستروز (دی گلوكز)دارد:

به طور كلی اب وقندها حدود %97.9 تركیبات عسل را تشكیل می دهندو مواد دیگر حدود %2.1 عسل را تشكیل می دهند.

٣- اسیدها:

در عسل اسیدهای مختلفی وجود دارد كه بدلیل شیرینی زیاد عسل اشكار نیستند.
بدلیل وجود این اسیدها عسل دارای PH اسیدی می باشد.(PH~3.9)
قبل از ورود به بحث اصلی ذكر این نكته ضروری است كه ما دو لغت مشابه با دو معنی متفاوت داریم: (عسل تقلبی و عسل مصنوعی) عسل مصنوعی یا صنعتی عسلی است كه از تغلیظ آب میوه ها تحت فرایندهای خاصی بدست می آید مانند عسل خرما،ولی عسل تقلبی از راههای مختلف بوجود می آید كه در این مورد بحث خواهیم كرد.

عدهای معتقدند كه وقتی كه عسل متبلور شده و در اصطلاح عامیانه شكرك زد ، تقلبی بوده و عسل سالم و طبیعی همیشه صاف و شفاف باقی می ماند ، در صورتی كه این طرز فكر اشتباه می باشد.

عسلهای مختلف در طول مدت نگهداری ایجاد كریستال می نمایند، برخی در هنگام تهیه و برخی در هنگام چند ماه و حتی چند سال شكرك می زنند.

سرعت شكرك زدن به عوامل مختلفی از جمله نسبت بین گلوكز و فروكتوز بستگی دارد.
مقدار فروكتوز عسل معمولا بیشتر از میزان گلوكز است و هر چه قند میزان فروكتوز كمتر باشد، شكرك زدن زودتر و سریعتر انجام می شود.عمل رس كردن عسل یا كریستالیزا سیون عسل بر اثر عوامل مختلفی صورت می گیرد.همانطور كه ذكر شد عسل بعلت درصد بالای مواد قندی كه دارد مادهای جامد است كه تحت شرایط بسیار شكنندهای بصورت مایع قرار دارد (ماده اشباع شده قندی) و اگر شرایط مطلوب مهیا گردد رس میكند كه این پدیده به تركیبات عسل، شرلیط انبار و بسته بندی و ذخیره شدن عسل بستگی دارد.

عوامل موثر در پدیده كریستالیزا سیون :

١- درجه حرارت محیط: درجه حرارت ١٦درجه سانتیگراد حرارت مطلوب برای تبلور می باشد.

٢- دیاستاز: باعث جذب ذرات ریز عسل و رسوب ان ها می شود.(ته نشین شدن عسل).

٣- آب: رسوب عسل بصورت گلوكز هیدراته میباشد كه در تنیجه نسبت ( ← D گلوكز/ W ← آب ( در عسل در عمل كریستالیزه شدن عسل بسیار مهم می باشد.

٤- مقدار گلوكز: هر چه مقدار گلوكز عسل بیشتر باشد تمایل عسل به رسوب كردن بیشتر است.

مثال : عسل افتابگردان اساسا از گلوكز تشكیل یافته حدود ٣هفته تا یك ماه طول می كشد تا رس كند.

٥- اجسام و مواد خارجی در عسل.

٦- نوع عسل و گیاهان عسل زا.

به هر حال به جز چند گیاه خاص در دنیا عسلی وجود ندارد كه دیر یا زود در اثر ماندن متبلور نشود و در صنعت برای جلوگیری از متبلور شدن عسل در كارخانه های بسته بندی عملیاتی روی عسل صورت می گیرد.از جمله حرارت دادن عسل، افزودن جوهر لیمو به مقدار كم به عسل و غیره.
البته همانطور كه ذكر شداین عملیات باعث عقب افتادن پدیده كریستالیزا سیون میشود ولی از متبلور شدن عسل جلوگیری نمی كند.

در بعضی از كشور های اروپایی مردم عسل را به صورت شكرك زده مصرف میكنند و حتی گاهی از اوقات با اضافه كردن مواد پودری (پودر قند) خود باعث تسریع این امر می شوند ولی در كشور ما خلاف این عقیده وجود دارد و مردم عسل شكرك زده را مصرف نمی كنند و انرا نشانه كیفیت پایین عسل می دانند.

در هر حال نظریات مختلفی در بین مردم وجود دارد كه از طریق هیچكدام از این روشها نمیتوان به تقلبی بودن یا سالم بودن عسل پی برد.برای این امر حتما باید به ازمایشگاههای صنایع غذایی و تغذیه مراجعه كرد.

در این قسمت چند روش ازمایشگاهی مرسوم برای بررسی ذكر می گردد:

١- اندازه گیری میزان ساكاروز موجود در عسل :

این روش ساده ترین روش آزمایشگاهی بوده و همانطور كه ذكر شد میزان ساكاروز موجود در عسل ٨-٢٪ درصد متغیر است.

البته حد معمول این اعداد (١-٢) درصد در نظر می گیرند.

در صورتی كه در اثر تقلب در مناطقی كه قیمت شكر ارزان است برای تقلب به عسل شكر اضافه شود ساكاروز عسل بیشتر از حد ذكر شده میگرددكه توسط ازمایش فریلینگ وتوسط دستگاه ساكرامات در آزمایشگاه می توان به میزان ساكاروز عسل پی برد.
البته افراد سودجو عسل را نیز حرارت می دهند كه در متد های دیگر به ان اشاره می گردد.

٢- تعیین نسبت بین قندهای فروكتوز و گلوكز در عسل :

همانطور كه در قسمت مواد متشكله عسل اشاره شد میزان فروكتوز عسل حدود ٣٨درصد و گلوكز حدود ٣٠درصد می باشد. جهت تشخیص خلوص عسل تعیین نسبت بین قندهای فروكتوز و گلوكز دارای اهمیت است چون این نسبت در عسل های طبیعی و عسلهای مصنوعی متفاوت است.

عسل طبیعی و خالص ١٠٠/ ١١٩- ١٠٦= گلوكوز / فروكتوز ( لولوز)

عسل مصنوعی ١٠٠ / كمتر از ٩٥ = گلوكوز / فروكتوز ( لولوز)

در نتیجه هرگاه بعنوان تقلب قندهای مصنوعی به عسل اضافه گردد (به جای اضافه كردن ساكاروز یا شكر قندهای فروكتوز و گلوكز اضافه گردد این نسبت نیز تغییر می كند) .
نسبت بین این دو قند اثرات مهمی در پدیده رس كردن یا كاتالیزاسیون عسل نیز دارد.
برای تعیین میزان این دو قند در عسل از روشهای یدومتری یا روش نورپلاریزه استفاده می گردد كه روش ازمایش مربوط به رشته صنایع غذایی است كه از ذكر ان خودداری می گردد.

٣- جستجوی دیاستاز :

همانطور كه ذكر شد در عسل طبیعی آنزیم های آمیلاز ، كاتالازو اینورتاز یافت می شوند وعسل حرارت دیده ویا عسل مصنوعی فاقد آنزیم می باشد بنابراین با جستجوی آنزیم در عسل می توان به تقلبی بودن یا نبودن عسل پی برد.

روش آزمایش :

یك قسمت عسل را با دو قسمت آب استریل مخلوط كرده ، ١٠سانتی متر مكعب از این محلول را با ١سانتیمتر مكعب محلول نشاسته ١درصد مخلوط نموده ، یك ساعت در حرارت درجه سانتیگراد به حال خود میگذاریم.

پس از آن ١سانتیمتر مكعب ید محلول (gr ١ید + gr ٢٠یدور پتاسیم + ٣٠٠ سانتیمتر مكعب آب مقطر) به ان اضافه نموده و با لوله شاهد كه به همین ترتیب ولی بدون حرارت دادن تهیه كرده ایم از نظر رنگ مقایسه می كنیم.

اگر عسل طبیعی باشد و یا آنرا گرم نكرده باشند ، آنزیم های موجود در آن روی محلول نشاسته اثر نموده و آنرا هضم می كنند در لوله گرم شده رنگ زیتونی یا قهوهای ظا هر می گردد، در حالیكه در لوله دوم رنگ محلول آبی سیر متمایل به قهوهای با قی می ماند یعنی آنزیم ها روی نشاسته اثر نمی كنند.

بنابراین در عسل طبیعی رنگ در لوله یكسان نیست ولی اگر عسل حرارت دیده یا تقلبی باشد رنگ دو لوله یكسان خواهد بود.

٤- انحراف نورپلاریزه :

همانطور كه ذكر شد قند های عسل دارای درجه انحراف نورپلاریزه خاص خود می باشند.
در این آزمایش با استفاده از دستگاه های دقیق تر می توان خلوص عسل را تعیین كرد.
gr ٢٠ عسل را در٢٠ سانتیمتر مكعب آب سرد حل كرده ، ٤٠ سانتیمتر مكعب اتر اتیلیك به آن افزوده و آنرا به آرامی بهم زده و مخلوط می كنیم.قسمت اتری را در یك بشر كوچك وارد كرده ومی گذاریم تبخیر شود.بایمانده تبخیر را در١٠سانتی متر مكعب اتر حل كرده و به ٢ سانتیمتر مكعب از این عصاره اتری٢ سانتیمتر مكعب محلول یك در صد رزورسینول در اسید كلریدریك قوی اضافه می كنیم.

هرگاه بلا فاصله رنگ صورتی در قسمت اسیدی ظاهر شود ، نتیجه مثبت بوده و دلیل وجود قند اینورت مصنوعی در نمونه است.

این رنگ صورتی پس از٢٠ دقیقه تیره شده و تبدیل به رنگ قرمز آلبالویی در حد فاصل دو قسمت اتری و اسیدی میگردد.هرگاه قند اینورت از تاثیر آنزیم اینورتاز بر ساكاروز ایجاد شده باشد فاقد (H.M.F ) خواهد بود و نتیجه آزمایش فوق منفی خواهد بود.همچنین نتیجه این آزمایش در مورد عسل طبیعی كه حرارت دیده باشد مثبت است. (وجود H.M.F را در عسل طبیعی كه ١٠٠درجه سانتیگراد حرارت دیده است با كروماتوكرافی كاغذی می توان تشخیص داد.) H.M.Fاز اثر اسیدها و حرارت بر قند های ساده خصوصا فروكتوز بوجود می آید.بدین ترتیب كه فروكتوز ٢مولكول آب از دست داده و تبدیل به H.M.F می گردد.تشكیل H.M.Fاز گلوكز كاملا پیچیده تر می باشد.

سطوح H.M.F در عسل تازه صفر می باشد وبه تدریج تحت اثر گرمای محیط و انبار افزایش می یابد و هرچه گرما بر حسب واحد/زمان بیشتر باشد مقدار H.M.F نیز بیشتر می باشد.
در مورد میزان استاندارد این عسل كشورهای مختلف بررسی های مختلفی انجام داده اند.
در آسیا كشور عربستان سعودی ودر اروپا كشور آلمان به میزان بسیار پیشرفته ای در این مورد ازمایشات وتحقیقات صورت داده اند.استاندارد جهانی نیز در سال ( ١٩٨٦) جدول تازهای در این مورد انتشار داد.

به طور كلی میزان H.M.F در عسل در این استاندارد mg/kg١٥-٨٠ در نظر گرفته اند.
در كشور ما این میزان mg/kg٥ در نظر گرفته می شود.
در كشور های اروپایی رد كردن بسیاری از عسل های با كیفیت بخاطر پایینی تحمل H.M.F به طور غیر ضروری باعث محدود كردن بازار می شود.در مورد دیاستاز محاسبه آن به عنوان یك فاكتور اصلی در اندازه گیری كیفیت عسل بعلت تنوع بینهایت در سطوح ابتدایی آن نمی تواند به عنوان فاكتور اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین برای كنترل كیفی عسل تجزیه شیمیایی ، بررسی خواص فیزیكی نوری و معیارهای ارگانولپتیكا� � ضروری است.

برای پرهیز از سوء استفاده از عسل وفریب مردم و تولید عسل تقلبی دولتهای بسیاری از كشورها مایل به كنترل صحیح عسل می باشند.

خواص عسل

بشر هزاران سال است كه از مخلوط بزاق زنبور و شهد گل كه عسل نام دارد، به عنوان داروی ی برای درمان زخم-ها استفاده می- كند . آزمایش-هایی كه در سال-های اخیر انجام گرفته، نشان داده اند كه عسل در درمان عفونت-های برجای مانده از عمل سزارین و سوختگی-های از آنتی بیوتیك-های مرسوم كارآمدتر عمل می-كند. این ماده شیرین با طیف وسیعی از میكروب-های خطرناك از جمله Helicobacter , Salmonella , E.coli به خوبی مبارزه می-كند.

عسل روی باكتری-های مقاوم به آنتی بیوتیك، از جمله «ابر میكروبی» به نام MRSA ، نیز موثر است و بر خلاف بیشتر آنتی بیوتیك ها به نحو چشمگیری باعث پیشرفت بهبودی زخم-ها می-شود. هنوز به درستی نمی-دانیم عسل چگونه این آثار را بر جای می-گذارد اما محققان اعتقاد دارند توان بهبود زخم-ها و مقابله با میكروب-های مقاوم به آنتی بیوتیك- كه در این ماده بی-نظیر وجود دارد، ممكن است روزی عسل را از نوعی درمان جایگزین به یك شیوه درمانی اساسی در پزشكی تبدیل كند. رمز و راز این توانایی-ها را باید در شیوه تهیه عسل جست و جو كرد.

زنبورهای كارگر طی بهار و تابستان شهد جمع آوری می-كنند، هنگامی كه به كندو باز می-گردند، آن- را از معده به دهان می-آورند و در دهان دستیاران خود می-گذارند. آنها شهد را به درون حفره-های شانه تف می-كنند و با بال-هایشان آن قدر آن را باد می-زنند كه بیشتر آب موجود در شهد تبخیر شود. در همین زمان، ب ز اق سرشار از آنزیم- زنبورها، ساكاروز را به گلوكز و فروكتوز تبدیل می-كند كه به آب باقیمانده در شهد پیوند می-شوند . به این ترتیب، بیابانی بر جای می-ماند كه باكتری-ها نمی-توانند در آن زنده بمانند. البته ، حین رسیدن عسل فرصت زیادی برای تهاجم عوامل بیماریزا وجود دارد. اما آنزیمی به نام گلوكز اكسیداز این فرصت را از آنها می-گیرد. این آنزیم با تبدیل كردن گلوكز به اسید گلوكونیك، فرآورده تلاش زنبورها را اسیدی و آن را برای بیشتر باكتری ها نامطلوب می-سازد.

اغلب افراد عقیده دارند كه اسیدی بودن، تنها سلاح عسل در برابر باكتری-هاست. اما مطالعات نشان داده-اند تقریبا همه عسل-ها سلاحی سری دارند كه حتی اگر رقیق شوند، آنها را برای میكروب-ها مرگبار می-سازد: پراكسید هیدروژن. این ماده زمانی در بیمارستان-ها به عنوان ضدعفونی كننده مصرف می-شد. از تجزیه این ماده رادیكال-های آزاد تشكیل می-شوند كه باكتری-ها را از بین می-برند. چون این واكنش-ها خیلی سریع رخ می-دهد، پراكسید هیدروژن را باید در غلظت-های بالا بر زخم-ها استعمال كرد. البته ، این ماده در این غلظت-ها به بافت سالم آسیب می-رساند.

در عسل، پراكسید هیدروژن به كمك آنزیم گلوكز اكسیداز تولید می-شود. اما میزان آن هزار بار كمتر از مقداری است كه در گذشته روی زخم-ها استعمال می-شد. در نتیجه ، گذاشتن عسل روی زخم-ها، ضمن جلوگیری از تهاجم و تخریب میكروب-ها ، با آسیب بافتی همراه نیست. علاوه بر این، همین طور كه پراكسید هیدروژن تجزیه می-شود ، گلوكز اكسیداز با تسهیل ساختن آن از گلوكز، پیوسته آن را جایگزین می-كند. جالب-تر این كه ، به دلایل ناشناخته وقتی عسل رقیق می-شود، فعالیت این آنزیم افزایش می-یابد. . به همین خاطر، عسل حتی وقتی 7 تا 14 برابر رقیق شود، می-تواند از رشد باكتری-هایی مانند MRSA جلوگیری كند. خلاصه ، زمانی كه عسل روی زخم قرار می گیرد و در اثر تراوش پلاسما از زخم رقیق می- شود ، در مبارزه با میكروب-ها پرتوان-تر شود.

یكی دیگر از خصوصیات جالب عسل كه آن را از داروهای ضد باكتری مرسوم مجزا می-سازد، تقویت بهبود یافتن زخم هاست . داروها ی ضد باكتری علاوه بر نابودی باكتری-ها به سلول-های انسان نیز آسیب می-رسانند . از طرف دیگر، آنها فقط با مهار كردن رشد میكروب-ها به بهبودی زخم-ها كمك می-كنند. اما عسل به طور مستقیم در بهبودی زخم-ها دخالت می-كند. عسل محیط ویژه-ای را می-آفریند كه برای رشد بافت مناسب است و در عین حال بامیكروب-ها نیز مبارزه می-كند. به علاوه، رطوبت عسل از درد وتخریب سلول-ها حین تعویض پانسمان-های خشك شده جلوگیری می-كند.

عسل دست كم بخشی از توان ترمیمی خود را مدیون پراكسید هیدروژن است. این ماده، رشد رگ-های خونی را تحریك می–كند. این رگ-ها اكسیژن، مواد غذایی و سلول-هایی به نام فیبروپلاست ( كه بافت پیوندی جدیدی را می-سازند) را به موضع زخم هدایت می-كنند. به علاوه، تركیب ناشناخته-ای دسته-ای از سلول-های ایمنی به نام منو س یت رافعال می-كند. این سلول-ها عامل رشدی را آزاد می-كنند كه سلول-های پوششی را تحریك می-كنند تا تقسیم شوند و زخم را ببندند. منوس ی ت-ها به نوع دیگری از سلول-های ایمنی به نام ماكروفاژ نیز تبدیل می–شوند. این سلول-ها، میكروب-ها و سلول-های مرده را می-بلعند و آنها را هضم می-كنند.

عسل در بهبود یافتن زخم معده نیز موثر است. یك قاشق چای خوری عسل طبیعی در معده خالی می-تواند مانع رشد باكتری خطرناكی به نام Helicubacter شود كه باعث اغلب زخم–های معده می-شود. عسل، باكتری- مقاوم به آنتی بیوتیكی را كه باعث عفونت ریوی در بیماران مبتلا به فیبروز سیستیك می-شود ، Burkholderia cepacia ، در محیط كشت از پا در آورده است.

به هر حال، همه عسل-ها از خواصی كه برشمرده شد به یك اندازه بهره-مند نیستند. شهد بعضی گل-ها مقدار زیادی كاتالاز دار د . این آنزیم پراكسید هیدروژن را تخریب می-كند. بعضی شهدها، گلوكز اكسید از را به گرما و نور حساس می-كنند. با وجود این، توان ضد میكروبی بعضی عسل-ها حتی با جوشاندن آنها از بین نمی-رود. از این رو، به نظر می-رسد، عسل علاوه بر مولكول-هایی كه تاكنون شناخته شده است، مواد ضد میكروب دیگری دارد كه به دما مقاوم ا ند.

از زمان مصریان باستان، عسل برای درمان زخم- استفاده می-شده است و به نظر می-رسد كه باكتری-ها هنوز توان مقابله با مواد ضد میكروب آن را پیدا نكرده-اند. از این رو، تلاش برای شناخت ن كامل تر این ماده ، ما را در مقابله به ابر باكتری-هایی كه به آنتی بیوتیك-های مرسوم مقاوم شده-اند، یاری خواهد رساند. به هر حال، این ماده دارویی را همانند سایر داروها باید با مشورت متخصصان استفاده كرد. زیرا دانه-های گرده موجود در عسل طبیعی می-توانند خود باعث عفونت شوند. خوشبختانه، گرده-ها را با پرتو گاما می-توان از بین برد، بدون آن كه به خواص دارویی عسل آسیبی برسد. امید است با تلاش-های محققان راه برای یك شیوه درمانی جدید یعنی «عسل درمانی» هموار شود.

 

خواص دارویی عسل

عسل حاوی آنتی اکسیدان است، از این رو مصرف آن برای سلامت قلب و عروق مفید است. عسل به سلامت پوست کمک می کند و ضد پیری است.

در قدیم هر دارویی را با عسل  مخلوط می کردند، زیرا خاصیت بهبود بخشی داروها را چند برابر می کرده و امروزه هم از عسل در بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می کنند.

• از عسل در فرآورده های ضد سرفه  بطور مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود . مزه مزه و غرغره شربت عسل برای برطرف کردن زخم های دهان و ورم گلو  بسیار سودمند است. عسل ضد آسم است.

• عسل با اینکه بسیار شیرین است، برای دندان ها  و لثه مضر نیست، بلکه لثه ها را سالم می سازد و دندان ها را سفید می کند.

• دستگاه گوارش را پاک می سازد و ضد اسهال است. در تحقیقات ثابت شده اثر بسیار مفیدی برعفونت های معده با هلیکو باکتر پیلوری دارد. از این رو ضد زخم معده  و دستگاه گوارش است.

• عسل در درمان آب مروارید ( کاتاراکت ) مفید است.

• عسل بادشکن است و برای معالجه قولنج روده تجویز می شود و در مسمومیت های غذایی، دستگاه گوارش را پاک می سازد.

• دوست کبد و پادزهر است، پس در بیماری های کبدی مصرف آن مفید است .سکنجبینی که با عسل تهیه می شود، صفرابری اعلاست.

• سنگ های کلیه  و مثانه را از بین می برد. برای این منظور عسل را با کندر باید مصرف کرد.

• عسل خواب آور است و به مبتلایان به بیماری کم خوابی  توصیه می شود که قبل از خواب چند قاشق مرباخوری عسل میل کنند.

• برای رفع کم اشتهایی  مفید است و کلاً جریان خون را در بدن بهبود می بخشد. از این رو به رشد عضلات کمک می کند، پس برای بچه های کم اشتها  و افراد ورزشکار  بسیار مفید است.

• عسل گرفتگی مویرگ ها را باز می کند و برای عروق بسیار مفید است. پس سالمندان  اگر هر روز شربت عسل و لیموی  تازه بنوشند، عمر طولانی تری خواهند داشت.

• حتی موم عسل نیز خواص زیادی دارد و ماسک آن برای صورت، چین و چروک و فرورفتگی های پوست را می پوشاند و پوست را لطیف می کند.

بررسی مقالات سال های 1984 تا 2001 نشان می دهد حداقل 25 تحقیق راجع به اثرات ضد زخم عسل انجام شده که نتایج آنها مثبت بوده است. عسل به عنوان التیام دهنده زخم و نگهدارنده پوست مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین 40 مورد دیگر نشان داده ، عسل دارای اثرات ضد خونریزی با موفقیت 88 درصد بوده که این عمل به همراه اثرات ضد میکروب نیز بوده است.

خاصیت ضد میکروبی در عسل با PH حدود 2/3 تا 5 به هیدروژن پراکسید(H2O2) مرتبط بوده که از تغییرات آنزیمی گلوکز به گلوکونیک اسید حاصل می شود. به هرحال اثرضد میکروبی عسل پس از گرم شدن یا در معرض آفتاب قرار گرفتن کاهش می یابد.

عسل های تولیدشده از جنگل و کوه های اروپایی مرکزی بیشتر از درختان کاج(PINUSSPP) و عسل های حاصل از MANUKA در نیوزلند از گیاه LEPTESPERMUM SCOPARIUM دارای خاصیت بسیار قوی ضد میکروبی است و بروی برخی میکروب ها از جمله استافیوکوک اورئوس و اپیدرمیس و استرپتوکوکوس پیوژنز و آنتروباکتریاسه اثرات خوبی دارد. عسلی که در نیوزیلند و استرالیا از گیاه مذکور حاصل می شود در جهان منحصر به فرد بوده و به آن عسل UNIQUE MANUKA FACTOR)) می گویند.

سم شناسی : عسل ماده ای کاملاً خوراکی است ، ولی در موارد استثنایی ممکن است به اسپورعامل بوتولیسم آلوده باشد که ایجاد سم کرده و مسمومیت زاست ، به همین دلیل مصرف آن برای کودکان زیر یک سال ممنوع است. همچنین بعضی افرد ممکن است نسبت به دانه های گرده موجود درعسل حساسیت داشته باشند.

ممکن است بعضی از زنبورها به گل خرزهره و چند گل سمی دیگر عادت کنند و محصول سمی تهیه نمایند که البته این کار به ندرت اتفاق می افتد.

به هر حال از مصرف این ماده بسیار مفید غافل نشوید و از فواید زیاد آن سود بجویید.

 

20 معجزه عسل و دارچین

37030

 

در این مقاله با عسل و دارچین، درمان کننده بسیاری از بیماری ها آشنا می شویم.

١ . درمان بیماری قلبی :
مخلوطی از عسل و پودر دارچین را تهیه کنید و به جای مربا روی نان قرار دهید و به طور منظم در وعده صبحانه صرف کنید.این روش در کاهش کلسترول،جلوگیری از بروز حمله قلبی، تنفس راحت و تقویت ضربان قلب موثر است.بیماران مبتلا به حمله قلبی نیز با مصرف روزانه این مخلوط از حمله قلبی بعدی درامان خواهند بود.بررسی روی سالمندان در آمریکا و کانادا نشان داده است،با بالا رفتن سن شاهرگ های حیاتی و سیاهرگ ها خاصیت انعطاف پذیری خود را از دست می دهد.عسل و دارچین به شاهرگ ها و سیاهرگ ها قدرتی تازه میبخشد.

٢ . از بین بردن اثر خارش نیش های حشرات :
مخلوطی از یک سهم عسل، ٢ سهم آب ولرم و یک قاشق چای خوری پودر دارچین را روی قسمتی از بدن که احساس خارش می کنید،قرار دهید خارش و درد در عرض یک یا ٢ دقیقه فروکش خواهد کرد.

٣ . درمان التهاب مفصل(آرتریت):
روزانه،یک وعده صبح و یک وعده شب،مخلوطی از یک فنجان آب گرم، ٢ قاشق چای خوری عسل و یک قاشق چای خوری پودر دارچین مصرف شود.این مخلوط معجزه گر در صورت مصرف به طور منظم آرتریت های مزمن را نیز درمان می کند.بررسی های اخیر روی ٢٠٠ بیماری که قبل از صرف صبحانه از این مخلوط استفاده کردند نشان داد، ٧٣ نفر از آنان در عرض یک هفته کاملا از درد رهایی پیدا کردند و پس از یک ماه بیشتر افرادی که قادر به راه رفتن یا حرکت نبودند،بدون احساس هیچ دردی توانایی راه رفتن و تحرک خود را به دست آوردند.

٤ . جلوگیری از ریزش مو:
قبل از دوش گرفتن مخلوطی از مقداری روغن زیتون داغ،یک قاشق چای خوری عسل و یک قاشق پودر دارچین را به مدت ٥ تا ١٥ دقیقه روی سر قرار دهید و سپس آن را بشویید.

٥ . از بین بردن عفونت مثانه:
٢ قاشق غذاخوری عسل به همراه یک قاشق چای خوری پودر دارچین را با مقداری آب ولرم حل کنید و آن را بنوشید.این روش باعث می شود که میکروب های مثانه از بین برود.

٦ . درمان درد دندان:
مخلوطی از یک قاشق چای خوری پودر دارچین و ٥ قاشق چای خوری عسل تهیه کنید و روی دندان خراب بمالید.این عمل را ٣ بار در روز تکرار کنید تا درد تسکین یابد.

٧ . کاهش کلسترول:
٢ قاشق غذاخوری عسل را با ٣ قاشق چای خوری پودر دارچین در یک لیوان چای حل کنید و بنوشید.این کار میزان کلسترول خون را طی ٢ ساعت به ١٠ درصد کاهش می دهد.

٨ . درمان سرماخوردگی:
به مدت ٣ روز از مخلوط یک قاشق غذاخوری عسل با یک چهارم قاشق چای خوری پودر دارچین استفاده کنید.این روش برای درمان سرفه مزمن و سرماخوردگی و سینوزیت به کار می رود.

٩ . درمان ناباروری:
برای برطرف کردن این مشکل،به مردان توصیه می شود ٢ قاشق غذاخوری عسل را قبل از خواب میل کنند.در کشورهای چین،ژاپن و خاوردور که با مشکل ناباروری مواجه اند،در طول روز مخلوطی از مقداری پودر دارچین و یک دوم قاشق چای خوری عسل را به طور مرتب روی لثه و داخل دهان خود قرار می دهند تا مخلوط حاصل از طریق بزاق وارد بدن شود.زوجی که مدت ١٤ سال بچه دار نمی شدند با شروع مصرف عسل و دارچین پس از مدت کوتاهی صاحب دوقلو شدند.

١٠ . درد معده:
مصرف عسل و پودر دارچین علاوه بر درمان درد و نفخ معده،زخم معده را نیز درمان می کند.

١١ . تقویت سیستم ایمنی:
استفاده روزانه از عسل و پودر دارچین سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و بدن را از حمله باکتری و ویروس محافظت می کند.دانشمندان دریافتند که عسل دارای مقدار زیادی ویتامین و آهن است.مصرف مداوم عسل گلبول های سفید خون را تقویت می کند تا بتواند با باکتری ها و بیماری های ویروسی مقابله کند.

١٢ . برطرف کردن سوء هاضمه:
قبل از هر وعده غذا،پودر دارچین را روی ٢ قاشق غذاخوری عسل بریزید و میل کنید تا از ترشح اضافی اسید معده رهایی پیدا کنید زیرا این مخلوط غذاهای سنگین را به راحتی هضم میکند.

١٣ . جلوگیری از آنفلوآنزا:
دانشمندی در اسپانیا ثابت کرده که مخلوط عسل و دارچین دارای مواد مفید طبیعی است که از میکروب های آنفلوآنزا و سرماخوردگی جلوگیری به عمل می آورد .

١٤ . افزایش طول عمر:
مصرف دائم و مرتب عسل و پودر دارچین مانع پیری زودرس می شود.مخلوطی از ٤ قاشق چای خوری عسل،یک قاشق چای خوری پودر دارچین و ٣ فنجان آب گرم را با هم بجوشانید.سپس مخلوط به دست آمده را ٣ الی ٤ بار در روز به مقدار یک چهارم فنجان میل کنید.این مخلوط علاوه بر طراوت بخشیدن و نرم نگه داشتن پوست از پیری زودرس نیز جلوگیری می کند.

١٥ .برطرف کردن جوش صورت:
قبل از خواب مخلوط ٣ قاشق غذاخوری عسل و ١ قاشق چای خوری دارچین را روی جوش ها قرار دهید و روز بعد با آب ولرم بشویید.تکرار روزانه این کار به مدت ٢ هفته،جوش ها را از بین می برد.

١٦ . درمان عفونت های پوستی:
قرار دادن مخلوطی به مقدار مساوی از عسل و پودر دارچین روی قسمت های مختلف پوست، عفونت های پوستی و اگزما را نیز درمان می کند.

١٧ . درمان سرطان:
تحقیقات جدید انجام گرفته در ژاپن و استرالیا نشان داده،سرطان های پیشرفته معده و استخوان به طور موفقیت آمیزی درمان شده است.بیماران مبتلا به این سرطان ها ٣ بار در روز و به مدت ٣ ماه یک قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق چای خوری دارچین را مخلوط و مصرف می کنند.

١٨ . از بین بردن خستگی مفرط:
مصرف نصف قاشق غذاخوری عسل و مقداری پودر دارچین در یک لیوان آب اول صبح و بعد از ظهر که بدن با افت نشاط روبه رو است طی یک هفته نیروی حیاتی بدن را افزایش می دهد.

١٩ . از بین بردن بوی بد دهان:
شما می توانید پس از بیدار شدن از خواب با محلولی از یک قاشق چای خوری عسل،مقداری پودر دارچین و آب گرم غرغره کنید تا در طول روز مشکل بوی بد دهان را نداشته باشید.

٢٠ . مشکل شنوایی:
مصرف روزانه مقدار مساوی از عسل و پودر دارچین در صبح و شب مشکل شنوایی را برطرف می کند.
شایان ذکر است،عسل مورد مصرف باید خام و پاستوریزه نشده باشد.زیرا که آنزیم های لازم به هنگام عمل پاستوریزه به علت حرارت دیدن از بین می رود.

برچسب‌ها: عسل، خواص عسل، فواید عسل،
نوشته شده در جمعه 25 مهر 1393 ساعت 10:43 ب.ظ توسط : سعید قاسمی | دسته : خواص مواد غذایی، 
 •    [ نظرات ]

 • درباره

  بدنسازی


  بهترین پست ها را در زمینه پرورش اندام در این وبلاگ بیابید

  دسته بندی ها

  جستجو

  نظر سنجی

  نظر شما در مورد وبلاگ چیست؟

  امکانات

  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :


  قالب وبلاگ